3 põhjust, miks osta koolile või lasteaiale arvuti nüüd teisiti.

03.05.2019

Kool ja ka lasteaiad tegelevad laste digioskuste arendamisega. Kui lasteaias veel munad kanu ei õpeta, siis koolis kipub see tihti nii olema. Õpetajate Lehe andmetel tunnistab kolmandik õpetajatest, et kasutaksid tehnoloogiat meeleldi rohkem, kuid takistuseks on nende endi kesised digioskused. Umbes pooled õpetajad kaasavad õpilasi õpetamisse.

Vahendid, tugi ja õppematerjalid

Praxise 2017. a uuringu järgi on kolm kõige kriitilisemat tegurit digioskuste õpetamisel digivahendite hulk, hästi korraldatud IT/haridustehnoloogiline tugi ning kvaliteetsete digitaalsete õppematerjalide kättesaadavus.
Kõigi kolme teguriga tegelevad riik ja omavalitsuses läbi suurte raamhangete (nii hästi või halvasti, nagu suudavad). Kohapeal aga tundub ikka, et seadmed, mida hangiti ei vasta päriselt vajadustele või, et neid jälle lihtsalt ei jätkunud.

Siis rahuldatakse IT-vajadused (ka maja-spetsiifilised) omadest vahenditest. Keegi peab aga hanke, ka lihtsa, näiteks 1 tahvelarvuti hanke tingimused koostama – valima tootja(d), konfiguratsiooni, kokku leppima hinnaklassi ja tarneaja ning -tingimused. N.ö. „digikoolides“ kompetentsiga ilmselt probleeme pole, aga väiksemates koolides ja kindlasti ka lasteaedades, kus spetsiaalselt IT-ga tegelevat inimest palgasaajate nimekirjast ei leia, jääb kogemusi kindlasti väheks.
Võib ju kasutada mõnd suurt hankekeskkonda või välja valida mõne IT-partneri, kuid omavastutus ja ajakulu pole vastavuses oodatava kasuga. Tehnilised parameetrid tuleb ikka ise „välja mõelda“ ja hinna ning võimaluste/jõudluse suhte otsus jääb ka hankija õlgadele.

1. Asjalik nõuanne, tehniline spetsifikatsioon ja hea hind kõik ühest kohast

Get IT Wise keskkonnas on võimalik sisestada hanke tingimustesse ainult vajadus. Näiteks “sülearvuti klassiõpetajale” või “tahvelarvuti õpikeskkonna kasutamiseks”. Sellise IT-vajaduse kirjeldamisega saab hakkama igaüks ja IT-võimekust pole vaja. Kui lihtsas vormis hange on sisestatud, siis hakkavad pakkujad ise lisaküsimusi küsima ja ühtlasi ka nõu andma. Mingit pakkujale endale kasulikku udu ajada ei saa, sest arutelu on avalik. Kuna eelarvenumbri saab ka ette anda, siis on parim hind sama hästi kui garanteeritud.

NB! Hanke sisestamine pole juriidiliselt siduv. Hankeid saab tühistada ja ka võitja väljakuulutamine pole kohustuslik, seega võib keskkonda lihtsalt testida või kasutada üht hanget järgmise hanke sisendina (eelhankena). Pealegi on nii hankija kui ka pakkuja hanke läbiviimise käigus teineteisele anonüümsed. Hankija ja hanke võitja andmed muutuvad teineteisele nähtavaks alles peale hanke võitja väljakuulutamist.

2. Uueväärsed refurbished* seadmed hoiavad hinnas kokku kolmandiku

_ _ _ _ _ _ _ _ _
*Refurbished arvutid on tehasesse tagastatud seade, mis on tehniliselt korras, tootja poolt uuesti testitud ja täiskomplektne ning vastab kõikidele standarditele. Kõikidel refurbished seadmetel on uute toodetega samaväärne garantiitase.

Suurte hangetega otsitakse alati uusi, otse konveierilt tulnud seadmeid. Reaalsuses pole aga refurbished* arvutid absoluutselt kehvemad ja Get IT Wise keskkonnas on mitmeid pakkujaid, kes muuhulgas pakuvad ka Outlet- ja „teise ringi“ seadmeid, sealhulgas refurbished arvuteid. Rusikareeglina on sellisel juhul ostjal võimalik kokku hoida 30%, mis arvestades haridusasutuste pingelist eelarvepoliitikat, võib olla ostu määravaks teguriks. Get IT Wise keskkonnas on valik: “uus/refurbished/kasutatud” juba sisse ehitatud.

3. Väike vihke koolijuhtidele

Kui olete kaval ja oskate küsida hanke käigus õigeid küsimusi, siis pole sugugi võimatu leida keskkonnast endale uus arvutiõpetaja või IT-tugi. Loomulikult võib kohe ka IT-(õpetamis)teenusehanke välja kuulutada. Kuna häid spetsialiste on väga raske leida, siis tasub proovimist!

Tutvu keskkonnaga ja loo endale tasuta konto kohe siit >

How to suck eggsvaata tähendust Wikipediast >

IT-hankekeskkond seadmete, talentide ja know-how hankimiseks